Kim jesteśmy

Co to jest ISD?

Zostań częścią rodziny ISD, im nas więcej, tym więcej przyczynimy się do „Sprawy” Shiatsu.

Jak uczestniczyć
ISD to pojemnik bez „Flag” mający na celu podkreślenie dyscypliny Shiatsu.

ISD to kontener „bez flag” mający na celu podkreślenie dyscypliny Shiatsu. Obecnie są dni podnoszenia świadomości wielu dyscyplin, w tym Bio Natural - Holistic, są one konkretnym przykładem:

Żeby wymienić tylko kilka.
Wierzymy, że poprawa tego, co wielu uważa za „dziedzictwo kulturowe”, musi koniecznie dotrzeć do jak największej liczby osób poprzez komunikację zbliżoną do najbardziej powszechnych metod.
Dla zainteresowanych uczestnictwem nie ma ograniczeń co do kreatywności ani sposobów prowadzenia zajęć, dlatego każdy może zorganizować własną inicjatywę, powiązując ją z ISD, czy to webinarium, spotkanie twarzą w twarz (gdzie możliwe) lub po prostu fotograficzna wystawa działań, które są reprezentatywne dla naszej dyscypliny.
Jeśli chcesz, aby Twój udział w wydarzeniu był widoczny na stronie ISD i stać się częścią rodziny International Shiatsu Day, po prostu postępuj zgodnie z tymi instrukcjami. rejestracja w serwisie jest całkowicie bezpłatna. Możesz także zapisać się na oficjalną listę mailingową, aby otrzymywać informacje o przyszłych działaniach. Im nas więcej, tym większy wkład w „Sprawę” Shiatsu.